ХЕРА-София ЕООД

продажба, ремонт и сервизно обслужване на компресори

Сервизна дейност

СервизХЕРА – София ЕООД осъществява своята сервизна дейност чрез мобилни екипи   покриващи територията на цялата страна. Чрез тях ние имаме възможността да   предложим на нашите клиенти бързи и компетентни решения на възникнали проблеми.   Предлагаме на нашите клиенти сключване на договори за абонаментно сервизно   обслужване, чрез което им гарантираме безаварийна работа на компресорите и   ремонтни дейности на преференциални цени.

По време на абонаментното сервизно   обслужване се извършва периодично наблюдение на машините, което съществено   допринася за намаляване на риска от аварии