ХЕРА-София ЕООД

продажба, ремонт и сервизно обслужване на компресори

Продажба на компресори и оборудване

Следвайки  нововъведенията и измененията в производствените технологии и с цел да отговори на нуждите на пазара  от  2003 г.

“ХЕРА - София“ ЕООД  започва да се занимава с доставка и сервизно обслужване на винтови компресори. Продуктите, които предлагаме могат да се разделят основно в следните категории: